Uppdaterad senast 20220722

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Norrebo


Morfars farföräldrar Johannes och Anna köper gård

Morfars föräldrar Sven-Anders och Carolina

Mormor och morfar i Norrebo

Norrebo Missionshus

Norrebo genom århundradena

"Simonas"

Norrebo Träindustri

Missionär dog i Kina

Ottossons

Norburgs

Wilhelmssons

Norrebobor på 1900-talet


Norrebo

Förr fanns i Norrebo både gårdar och soldattorp. Norrebo rote omfattade  grannbyarna Norrebo, Gamlebo och Grimhult.


Här har funnits b la gjuteri i Norrebo och finns idag träindustri.


jag är född i Norrebo och bodde mina första tre år i mammas föräldrahem.

Norrebo genom århundradena

Norrebo bildar tillsammans med Grimhult och Gamlebo, Norrebo rote. I Norrebo fanns också rotens soldattorp.


Under större delen av 1600-talet utgjorde Norrebo 1 helt mantal skattehemman, men år 1689 blev det förmedlat till 3/4 mantal.


I år 1657 års jordebok står antecknat:
"Välb. Georg Flitwood köpt 1/2".


År 1677 skrivs "3/8 öde"


År 1687  "possideras af fru Christina Siöbladh".

Fortfarande är det dock upptaget i jordeböckerna som skattehemman.


Förste ägaren till Norrebo gård

Den förste kände ägaren till gården är Peer Uddsson som står omtalad i ett protokoll från Västbo härads dombok den 17 september 1629.


"Kom för retta Bengt i Marsås på sina och sina medarfwingars wegnar Simon Nilsson i Hillerstorp, Jöns Håkansson i Gamlebo. Denne talade till Sven Ingemarsson och Enkiorna därsammanstädes om Norrebo gård, förmenade sig der hafva en arfwelot efter gamble Peer Uddsson i Norrebo.


Denne Peer Uddsson ålte (ägde) Norrebo gård, et torp Gamblebo. Bemälte Peer Uddsson delte sålumda emellan sina barn nemligen Jöns i Norrebo, Håkan Peersson i Gamblebo, Karin i Jära, Britta i Råhult, Märit i Hult, at Håkan Peersson fijck torpet Gamblebo och de andre 4 syskonen skulle behålla gården. När Peer Uddsson död var, kom en anner hop och wunno ifrån Norrebo till Giöshult, så at Håkan miste torpet.


Nu lades fram et jordebref på Norrebo, gifvet av Jöran Olofsson till Håkentorp 1549 Sancte Walborgs afton, det förmäler at Peer Uddsson ålte Norrebo men icke torpet, sedan lades i retta et lagafångsbref gifwet af Lars Peersson på Walsnäs 1554 der uti förmälles at Peer Uddsson laagligen sålt till sin son Jöns hellan Norrebo gård för 100 mark danshe. Derföre slutes at Peer Uddssons barn ihnte ärfwde af Norrebo gård, och gården dömdes Jönses arfwingar qwit och bewaret och de andre Peer Uddssons barn och barnbarn och arfwingar ifrån at de aldrig må härefter klandra, det som lagligen sålt är efter som lagafångs brefwet uthwisar."


Sven Ingemarsson som nämns när de är i Västbo häradsrätt 1629, nämns också i domboken 1623 angående en betalning till sina barn Sven och Ingrid.


Boskapslängd och jordeböckerna berättar

I en boskapslängd från 1632 är det Kierstin som står för gården. Hon ägde 4 får, 2 stutar, 4 kor och 2 kvigor.


I 1637 års jordebok står antecknat 

John Bengtsson, Per Bårreson


I jordeboken 1647 står Sigrid och 1677 Mattis.Flera familjer i hushållet 1691

I en skriftebok från 1691 är följande invånare upptagna.


Jöns Andersson, 48

Hustru Kirstin, 50

söner Jöns, 13, och Lars 9

dotter Karin, 5


Per Swänsson, 39

Hustru Elin, 21

son Swän, 2

inhysesquinna Anna, 67


Swän Larsson, 27

Hustru Kirstin, 27

hustrun Märith, 80

dotter Anna, 38


Sven Larsson är troligtvis den som i mantalslängderna 1693 och 1698 är benämnd "Skomakaren Sven".

1693 finns också "Per Klåckare" på gården.

1698 noteras även Erik och hustru.

Erik Svensson är nämnd i kyrkoräkenskapsboken 1698 då han den 27 mars har givit sin penninggåva till kyrkan. Hustrun kan vara "Hustru Ingeborg i Norrebo" som skänkt pengar den 9 okt. 1703. Testamentespengar gavs efter henne den 16 mars 1712.


Kyrkoräkenskapsboken nämner också 1703 och 1708 "Ohdde i Norrebo" och 1706 "Samuel i Norrebo". Dessa är också nämnda i jordeboken 1708 "Jöns, Udde och Samuel". 

Den 10 februari 1707  har testamentespenningar givits efter "Jöns i Norrebo" och den 20 oktober samma år efter Hustru Kierstin. Testamentespenningar efter Jöns i Norrebo har dock givits vid två andra tillfällen, den 14 september 1715 och 9 april 1716. Så det är svårt att avgöra vilken som gäller Jöns Andersson. Det trolgaste är, att det är den 1707 och att någon av de andra gäller hans son Jöns Jönsson. Det fanns också en "soldat Jöns" i Norrebo.


Den 29 december 1717 vigdes Bengt  Påvelsson från Käringagärde och änkan Sara Jonsdotter i Norrebo. Kanske var Sara änka efter Jöns Jönsson. tre barn föddes i äktenskapet.


Bengt Påvelsson

gift 29 december 1717 med

Sara Jonsdotter

Deras barn

Jon 

f. 9 oktober 1718

Märit

f. 12 mars 1720

Påvel

f 14 juni 1723

d. 29 maj 1724


Med hjälp av födelseboken har ytterligare tre familjer, boende i Norrebo, pusslats ihop.


Per Erlandsson

gift med

Britta Bengtdotter

d. 28 maj 1759, 76 år gammal

Deras barn

Märtha

f. 22 augusti 1718

d. 18 december 1721

Merith

f. 20 augusti 1722

Karin 

f. 5 augusti 1726

Erland

f. 26 december 1721


Sven Germundsson

gift med

Maria Jonsdotter

Deras barn

Germund

f. 20 augusti 1717

Jon

f. 16 december 1719

Per

f. 24 januari 1721


Ingemar Nilsson

d. 6 maj 1727, 61 år

hustrun Kierstin Svensdotter

Barn

Nils

f. 30 april 1723


De här familjerna verkar sen ha lämnat Norrebo, ty på 1730/40-talet finns helt andra människor i Norrebo.

Tre gårdar fanns det vid den här tiden. Genom delning blev det så småningom sex.

Du som följa dessa gårdars vandring i tiden, hänvisas till Gnosjö Hembygdsförening och den skrift av Birgitta Johannesson och Brita-Stina Hermansson 1980 om gårdarna i Gnosjö socken. Det är deras uppgifter som publiceras här.

Främsta källa

"Gårdar i Gnosjö socken - från 1600-talet till 1978. av Birgitta Johannesson och min faster Brita-Stina Hermansson (utkommen 1980).
Kompletterad med "nya" uppgifter 2021 av Brita-Stina.

Anders Petersson och Anna Stina Andersdotter

Peter Danielsson den äldre

d. 10 maj 1857

gift med

Catharina Andersdotter

d. 9 november 1860

ägde 1/8 av gården och brukade den andra åttondelen.


Omkring 1840 blev sönerna Magnus och Anders ägare till 1/6 vardera av gården.

Föräldrarna och syskonen bodde kvar.


Redan 1841 sålde Anders sin del, men han köpte sedan brodern Magnus del 1847.

Magnus, som var ogift, flyttade då till Åsenhöga.


I husförhörslängden 1851-55 står Anders som ägare till 1/8 mantal. 


Anders bror Johan Petersson

f. 1 augusti 1824

gift 4 november 1851 med

Cajsa Johannesdotter från Gårö.

f. 14 mars 1826

Hon hade en "oäkta son"

Johannes

f. 17 juni 1850

Familjen bodde på gården till 1852, då de flyttade till Gårö.


Anders syster Stina Petersdotter

flyttade till torpet Svensbo 1856 och brukade detta ensam några år.

Hon gifte sig 31 december 1860 med 

Anders Michaelsson från torpet Lilla Marebo.


1847 har alltså Anders köpt en del av gården.

Anders Petersson

f. 30 januari 1817

d. 28 november 1866

gift 24 juni 1866 med

Anna Stina Andersdotter från Hästhult

f. 19 mars 1827 Hästhult, Kulltorp 
d. 6 oktober 1906 Norrebo

Hon överlever sin man med 40 år.

Döttrarna förblev ogifta och stannade på gården

Ida Kristina Petersson

f. 8 november 1859

d, 28 september 1903 Norrebo
Adelina Kristina Petersson

f. 17 december 1863 Norrebo 

d. 6 april 1930 Norrebo

Adelina överlevde sin syster med 27 år.


"Simonas" - Gården köps av Simeon Svensson

Adelin sålde gården 1927 till min morfars bror Simeon Svensson, som bodde i Norrebo.

Han gifte sig 24 augusti 1929 med Axia Johansson från Värnamo.

De fick tre barn, Gunborg, Thore och Rune.

Thore tog över gården.

I folkmun kallas gården "Simonas".


Främsta källa

"Gårdar i Gnosjö socken - från 1600-talet till 1978. av Birgitta Johannesson och min faster Brita-Stina Hermansson (utkommen 1980).
Kompletterad med "nya" uppgifter 2021 av Brita-Stina.

Anna Stina och döttrarna Ida Kristina och Adelina Kristina vilar på Gnosjö kyrkogård.

Norrebo Träindustri

Norrebo Träindustri startades 1935 av bröderna Ottosson. Allt sedan dess har företaget drivits av familjen Ottosson. Idag är det tredje generationen som driver företaget.


Starten följer det mönster som är vanligt för industriföretag i Gnosjöbygden. Några av bröderna Ottosson hade fått arbete på industrier i trakten. Efter en tid där beslutade de sig för att ta vara på den kunskap de tillsammans hade fått och startade en egen fabrik med tillverkning av klädhängare av trä i egen regi.


En enkel fabrik uppfördes på gården där de var uppvuxna. Den äldste av bröderna var endast 23 år gammal när företaget bildades, men med hjälp föräldrarnas stöd och ekonomisk hjälp från en farbror kunde maskiner och material köpas in och produktionen starta. Kundkretsen fanns främst inom konfektionsindustrin, klädbutiker och hotell i Sverige och övriga Europa.


De första årtiondena innebar både med och motgångar för Norrebo Träindustri. Företaget drabbades bland annat av flera förödande bränder. Klädhängare dominerade helt produktionen fram till 1970-talet, då konkurrensen blev allt hårdare både på den svenska marknaden och exporten.


Idag är det butiksinredningar, display och montrar som dominerar tillverkningen. (Källa. Bl a företagets hemsida.)Läs mer

på företagets hemsida

Om Norrebo Träindustri  ur "Västbokrönikan" av Caroline Hellman. 1943.

Syns mer av gårdens kärvar en fabriken, men visar ändå att fabriken startade hemma på gården.

Bränderna på träindustrin


Jag minns väl bränder på fabriken.

Vilket år minns jag inte, men jag minns väl sorgen och hur oroligt det kändes att se lågorna från fabriken.

Ottosson

Ur Gods och gårdar 1943.

Missionären Johan Ottosson

från Norrebo reste 1913  som missionär till Kina där han också avled 1927.

f. 7 februari 1880 Norrebo

d. 1927 Kina


gift med 

Hanna


Deras barn

Maj-Britt


David  Ottoson, 

f. 26 augusti 1918 i Chalgan, Kina,

d. 27 december 2001 i Lidingö,

David var en svensk tandläkare och fysiolog.

Han var 1974-1985 professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Han blev 1982 ledamot av Vetenskapsakademien 

och var 1974-1984 ledamot av Karolinska Institutets Nobelkommitté (ordförande 1983-1984).

Han kunde ses på TV i samband med Nobelfestligheterna. Bl a höll han talet till medicinpristagaren.


Jag mötte David när jag producerade honom som "Sommargäst" i Sveriges Radio Jönköping.

Företagaren och politikern Karl Ottosson

 

KARL Gustaf Robert Ottosson

f. 18 januari 1890 Norrebo

 

gift 4 november 1911 i Gnosjö med

ELLEN Karin Matilda Svensson

f. 25 januari 1894 Lid

d. Norrebo

 

Barn

Sven Johan HENRY Ottosson

f. 1912 gift med Karin i Lidås, min pappas syssling


HANS Erik Verner Ottosson
f. 1913 gift med Stina


Oskar Evald Ottosson

(1914–1914)


Nils DAVID Erling Ottosson

f. 1915

d. 2007

Gift med

Siri Johansson från Kvarnabo.


Göte SUNE Herbert Ottosson

f. 1924

gift med Gun-Maj

Deras barn

Bernt-Åke

Lars-Gunnar


Familjen Sune, Lars-Gunnar, Bernt-Åke och Gun-Maj Ottosson.

Norburg på Norrebo gård

Familjen Norburgs gård finns i hjärtat av Norrebo. Mitt i krysset.

Den var också närmsta granne till mormor, grannstället till där jag bodde mina första tre år.

Selma Norburg


gifter sig med

Svante Norburg


Deras barn

Georg

Bror

Härold

Svea

Herbert 

Evald

Nr 1

Georg och Olivia Norburg

Nr 2

Bror Norburg

Nr 3

Härold Norburg

Nr 4

Svea Norburg

SVEA Ingrid Kristina Norburg

f.. 20 mars 1920 Gnosjö

d. 15 juli 2006 Värnamo

gift 28 september 1946 med

GUSTAV Vilhelm Vilhelmsson

f. 4 februari 1915 Bredaryd

d. 22 augusti 2003 Värnamo


Deras barn

Johnny

Gun

Åke

Nr 5

Herbert och Dagmar Norburg

Sonen

Herbert tar över Norrebo gård.

Han gifter sig med Dagmar från Granås.


Deras barn

Gerd

Ann-Britt

Christer

Gerd Norburg gifter sig med

Lars-Erik Andersson.

De tar över gården efter Herbert och Dagmar.

Nr 6

Evald Norburg

DAVID Fingal Vilhelmsson

f.  14 april 1910 i Bredaryd

d. 17 oktober 1985 Gnosjö


gift  31 december 1943 med

ANNA Dagmar Maria

f..27 september 1917 iVillstad

d. 30 maj 1990 Gnosjö


Deras barn

Roland Kennert Sigurd Vilhelmsson

f. 14 april 1938 Värnamo

d. 17 juni 2016 Gnosjö

Gift 12 juli 1969.

Gullvi Asta Elisabet

Wilhelmssons - två bröder är grannar i Norrebo, David och Gustaf.


Gustaf gifter sig med Svea Norburg i Norrebo (se ovan)

David gifter sig med Anna

Norrebobor

"Johan i Sjövik"

Född på Deket

"Johan i Sjövik",  kallades handlaren i Sjövik, Gårö . Han var född på Deket, Norrebo och hette


Johan  Magnusson

f. 26 juni 1852 på torpet Deket, Norrebo

d. 1 februari 1925 Sjövik, Gårö


gift 17 april 1881 med


Augusta Modéen

f. 21 maj 1856 Åsenhöga

d. 26 november 1920